Ioota-karrageenan vähendab haiguse kestust 2 päeva võrra

Esimesel visiidil oli ülemiste hingamisteede põletiku sümptomite raskusaste karrageenirühma patsientidel (6,42 ± 0,18) sarnane platseeborühma patsientide omaga (6,59 ± 0,16). Ülemiste hingamisteede põletiku sümptomite kestus vähenes ioota-karrageeniga ravitud patsientidel platseeboravi saanud patsientidega võrreldes oluliselt. Keskmiselt lühenes haiguse kestus kahe päeva võrra (lastel vastavalt 9,4 päevalt 7,6-le ning täiskasvanutel 13,7 päevalt 11,6-le).

Ioota-karrageenan vähendab viiruskoormust > 90%

Hingamisteede viiruskoormuse mõõtmiseks ja viiruse määramiseks ninaloputuse saaduses kasutati esimesel ja teisel visiidil kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni meetodit. Esimesel visiidil antud, viiruse suhtes positiivsete proovide näidud seati vastama 100%-le. Viiruse suhtes positiivsete proovide suhteline kogus teisel visiidil arvutati protsendina esimese visiidi viiruse suhtes positiivsete proovide näidust. Platseeborühmas suurenes viiruskoormus ligi kuuekordseks (579%), ioota-karrageeni saanud rühmas vähenes […]