Ioota-karrageenan vähendab viiruskoormust > 90%

}

1 minutit

Hingamisteede viiruskoormuse mõõtmiseks ja viiruse määramiseks ninaloputuse saaduses kasutati esimesel ja teisel visiidil kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni meetodit.

Esimesel visiidil antud, viiruse suhtes positiivsete proovide näidud seati vastama 100%-le. Viiruse suhtes positiivsete proovide suhteline kogus teisel visiidil arvutati protsendina esimese visiidi viiruse suhtes positiivsete proovide näidust.

Platseeborühmas suurenes viiruskoormus ligi kuuekordseks (579%), ioota-karrageeni saanud rühmas vähenes aga 92% võrra (p < 0,009). See tulemus näitab, et patsiendi ravimine ioota-karrageeni sisaldava ninapihusega annab ninaõõnes statistiliselt olulise viiruskoormuse vähenemise, platseeboravil ei ole aga viiruse replikatsioonile mingit mõju.