Jota-karageninas sumažina virusų kiekį > 90%

}

1 min.

Virusų kiekio nosiaryklės gleivinėje nustatymui, 1-ojo ir 2-ojo vizitų metu tiriamiesiems buvo atliktas kiekybinis PCR tyrimas.

Pirmojo vizito metu nustatytas virusų kiekis prilygintas 100-ui procentų. Antrojo vizito metu rastas virusų kiekis buvo apskaičiuotas kaip procentas nuo pirmojo vizito metu rasto virusų kiekio.

Viruso kiekis placebo grupėje padidėjo beveik 6 kartus (579%), tuo tarpu jota-karagenino grupėje žymiai sumažėjo (-92%), (p <0,009). Šis rezultatas parodė, kad pacientų gydymas jota-karageninu sąlygoja statistiškai reikšmingą virusų kiekio gleivinėje sumažėjimą, kai tuo tarpu gydymas placebu jokios įtakos viruso replikacijai neturi.