Jota-karagināns saīsina slimības ilgumu par 2 dienām

}

1 minūtes

Vīrusu izraisītas saaukstēšanās simptomu intensitāte ar jota-karaginānu (6,42 ± 0,18) un placebo (6,59 ± 0,16) ārstētajiem pacientiem 1. vizītē bija līdzīga. Ar jota-karaginānu ārstētiem pacientiem saaukstēšanās simptomu ilgums bija būtiski mazāks nekā ar placebo ārstētiem pacientiem —slimības vidējais ilgums samazinājās par 2 dienām (bērnu grupā 7,6 dienas salīdzinājumā ar 9,4 dienām, pieaugušo grupā — 11,6 dienas salīdzinājumā ar 13,7 dienām).

Agovirax publications