Jota-karagināns samazina recidīvu biežumu 2 reizes

}

1 minūtes

Tā kā dažiem pacientiem novērošanas periodā bija vairāk nekā viens recidīvs, aprēķināja vidējo recidīvu skaitu vienam pacientam. Vidējais recidīvu skaits vienam pacientam novērošanas periodā placebo grupā bija būtiski lielāks, proti, 0,38 recidīvi vienam pacientam salīdzinājumā ar 0,15 recidīviem vienam pacientam jota-karagināna grupā (p = 0,01).

Agovirax publications